Day

październik 27, 2019
Niemieckie prawo budowlane obejmuje z zasady wszystkie przepisy prawa prywatnego i publicznego regulujące kwestie zagospodarowania i użytkowania działek budowlanych. W związku z tym wprowadza się rozróżnienie między prawem budowlanym prywatnym a publicznym. Niemieckie prywatne prawo budowlane Prywatne prawo budowlane w Niemczech obejmuje przede wszystkim cywilnoprawne aspekty projektów budowlanych, a w szczególności stosunki cywilnoprawne stron zaangażowanych...
Czytaj więcej