Doradztwo finansowe oraz nieruchomości

Caption Placed Here

Doradztwo finansowe oraz nieruchomości

Opracowanie koncepcji

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w kwestii obrotu nieruchomościami oraz szeroko pojętego procesu budowlanego. Wesprzemy Państwo w pełnym wymiarze. Opracujemy razem z Państwem najbardziej optymalne koncepcje dotyczące przeznaczenia nieruchomości i jej finansowania. Finałem będzie skuteczne zakończenie i rozliczenie przyjętego planu inwestycyjnego

– doradztwo i reprezentowanie przed podmiotami finansującymi inwestycję
– Doradztwo w celu pozyskania środków finansowych na przedsięwzięcie
– Przygotowywanie analiz stanu prawnego wybranej przez inwestora nieruchomości

Inwestycje budowlane

Zapewnimy Państwu obszerną, kompleksową obsługę prawną związaną z inwestycjami budowlanymi – od pomocy ze znalezieniem finansowania, doradztwa dot. zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenia na budowę, aż do finalizacji umów inwestycyjnych. Oferujemy kompleksową pomoc we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

– spory budowlane
– planowanie przestrzenne i inwestycje branżowe
– doradzamy przy zarządzie nieruchomościami
– umowy w procesie inwestycji budowlanych
– umowy o roboty budowlane
– umowy deweloperskie

Własność lokali mieszkalnych i współwłasność

– Obsługa prawna przy ustanawianiu odrębnej własności lokali
– Obsługa prawna przy tworzeniu wspólnot mieszkaniowych
– Analiza projektów i sporządzanie umów w sprawie zarządu nieruchomością wspólną
– Obsługa prawna wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
– Zniesienie współwłasności

Umowy sprzedaży, umowy najmu powierzchni komercyjnych

Podczas konstruowania umów najmu powierzchni komercyjnych należy zwrócić uwagę na wiele kwestii.

Opiniowanie umów

Kancelarie z Grupy L-Advisers zajmują się sporządzaniem, analizą oraz opiniowaniem umów na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Naszym klientom pomagamy w dochodzeniu wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z zawartych przez nich umów.
Pomagamy jak najkorzystniej rozwiązać wiążące Strony umowy oraz jak najszerzej zabezpieczamy interesy umowne naszych klientów.
Sporządzamy i opiniowujemy wszelkiego rodzaju umowy finansowe oraz inwestycyjne. Przy tym zwracamy uwagę na korzystne zarządzanie ryzykiem umownym.

Inwestycje w nowe technologie i startupy

Inwestycje w nowe technologie i startupy oraz zakładanie własnych startupów wiąże się zawsze ze zwiększonym ryzykiem. Stąd doradztwo prawne musi uwzględniać kwestie innowacyjności takich inwestycji. Jednym z ryzyk takich przedsięwzięc są z reguły ograniczone środki pieniężne w fazie powstawania takich jednostek lub początkowe problemy z uzyskaniem finansowania. Grupa L-Advisers posiada w swej strukturze liczne kontakty z bankami oraz instytucjami finansowymi. Oferujemy kompleksowe wsparcie dla startupów i inwestycji w startupy.

– bieżąca obsługa prawna startupów
– wsparcie w procesie inwestycji
– anioł biznesu, inwestor branżowy, umowa inwestycyjna
– due dilligence
– kontakty z inwestorami, funduszami Private Equity, Venture Capital oraz aniołami biznesu
– alternatywne formy pozyskiwania kapitału
– optymalizacja podatkowa

Private equity

Grupa L-Advisers wspiera transakcje typu Private Equity w obszarze Venture Capital, Buyout oraz samej infrastruktury. Prawnicy z L-Advisers doradzają we wszystkich fazach inwestycji aż do momentu wyjścia z inwestycji. Usługa obejmuje doradztwo w różnych formach finansowania oraz przy konstruowaniu umów udziałowych, programów motywacyjnych.

– prawno-podatkowy Due Dilligence
– Doradztwo w zakresie strukturyzacji transakcji
– Doradztwo i negocjowanie niezbędnych umów, w tym umów w sprawie finansowania i partycypacji, umów akcjonariuszy i statutu spółki.
– Struktura zarządzania i partycypacji pracowników
– Doradztwo w zakresie finansowania akwizycji
– Doradztwo w zakresie sprzedaży handlowej
– doradztwo w ramach IPO
– Venture Capital i Startupy
– sprzedaż udziałów / wyjścia

Zarządzanie ryzykiem i optymalizacja

Skontaktuj się z nami!

Pierwsza rozmowa telefoniczna z nami jest niewiążąca i bezpłatna. Po rozmowie doradzimy Państwu wstępnie odnośnie pierwszych kroków i przedstawimy naszą ofertę. Państwa zadowolenie i sukces firmy jest dla nas priorytetem.

Zadzwoń: PL +48 507090928 | DE +49 1792 155 886