Doradztwo podatkowe i księgowość

Caption Placed Here

Doradztwo podatkowe i księgowość

Podatek budowlany w Niemczech (Bausteuerabzug)

Podatek budowlany w Niemczech (od usług budowlanych) w wysokości 15% został wprowadzony od 01.01.2002 r. Podatku tego nie uiszcza się jeżeli zleceniobiorca przedłożył zleceniobiorcy tzw. żaświadczenie o zwolnieniu z podatku budowlanego (niem. Freistellungsbescheinigung) lub zleceniobiorca nie przekroczył kwoty zwolnionej od tego podatku, a mianowicie 15.000 EUR w przypadku przychodów uzyskanych z § 4 nr 12 UstG (m.in. wynajem nieruchomości); w innych przypadkach 5.000 EUR.

– przeanalizujemy Państwa sytuację prawno-podatkową
– uzyskamy dla Państwa odpowiednie zaświadczenie o zwolnieniu z podatku budowlanego
– w przypadku już zapłaconego podatku uzyskamy odpowiedni zwrot
– będziemy w stałym kontakcie z Urzędem Skarbowym (niem. Finanzamt)
– doradzimy w sprawie podatku VAT
– ew. zrobimy dalsze zgłoszenie w odpowiednich instytucjach państwowych (m.in Urząd Celny)

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania lub tzw. miejsce zwykłego pobytu w Niemczech lub w Polsce podlegają nieograniczonemu podatkowi dochodowemu. W tych państwach obowiązuje zasada, zgodnie z którą osoby te muszą płacić podatek od dochodów uzyskanych za granicą zgodnie z niemiecką (lub polską) ustawą o podatku dochodowym. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte z wieloma państwami mogą jednak przewidywać odmienne opodatkowanie na mocy prawa międzynarodowego.

– przeanalizujemy Państwa sytuację podatkową
– sprawdzimy w którym Państwie powinni Państwo uiszczać podatek dochodowy od osób fizycznych
– doradzimy odnośnie odliczenia wydatków od przychodu
– uzupełnimy dla Państwa zeznanie podatkowe w Niemczech i/lub w Polsce
– w przypadku spółek doradzimy i przeprowadzimy proces zameldowania i odprowadzenia podatku za każdego pracownika

Podatek VAT

Każdy przedsiębiorca oferujący swe towary i/lub na terenie Unii Europejskiej musi zmierzyć się z wieloma kwestiami, szczególnie z zakresu podatku VAT. Między innymi będzie to kwestia wysokości stawki VAT oraz miejsca uiszczania tego podatku. Kompleksowo doradzimy Państwu w tym zakresie oraz pomożemy w skutecznej optymalizacji podatkowej.

– rejestracja do VAT w Polsce i w Niemczech
– roczne deklaracje podatkowe w Niemczech oraz w Polsce
– miesięczne/kwartalne deklaracje
– odwrotne obciążenie (Reverse-Charge)
– wystawienie rachunków/faktur
– optymalizacja podatkowa

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Podatek dochodowy od osób prawnych uregulowany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych obciąża obecnie zyski niemieckich przedsiębiorstw 15 % plus 5,5 % dopłaty solidarnościowej. Nie ma znaczenia, czy zyski podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych są wypłacane, czy też pozostają w spółce. Tak zwane „ukryte wypłaty zysku” (niem. verdeckte Gewinnausschüttungen) również podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i są dodawane do zysku do celów podatkowych.
W przypadku (otwartej) wypłaty, do urzędu skarbowego należy wpłacić 25% podatku od zysków kapitałowych plus 5,5% dopłaty solidarnościowej.
W Polsce natomiast jest to 19%. Jest to podstawowa stawka na zasadach ogólnych

Podatek od zysków kapitałowych

Podatek od zysków kapitałowych w Niemczech (Abgeltungssteuer) jest zazwyczaj pobierany od wszystkich dochodów z inwestycji. Obejmuje to:

– Odsetki od rachunków bieżących, depozytów oszczędnościowych, depozytów terminowych i depozytów jednodniowych
– Odsetki od papierów wartościowych o stałym dochodzie, funduszy rynku pieniężnego i funduszy obligacji
– Skumulowane zyski z funduszy inwestycyjnych
– Przychody z certyfikatów uczestnictwa
– Dywidendy giełdowe
– Zyski cenowe ze sprzedaży akcji, obligacji lub funduszy
– Przychody z otwartych funduszy nieruchomości
– Zyski z obrotu instrumentami pochodnymi

Skontaktuj się z nami!

Pierwsza rozmowa telefoniczna z nami jest niewiążąca i bezpłatna. Po rozmowie doradzimy Państwu wstępnie odnośnie pierwszych kroków i przedstawimy naszą ofertę. Państwa zadowolenie i sukces firmy jest dla nas priorytetem.

Zadzwoń: PL +48 507090928 | DE +49 1792 155 886