Działalność gospodarcza w Polsce

Jednoosobowa działalność gospodarcza w Polsce

Wielu z nas ma swój plan na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej i niejednokrotnie zastanawia się nad rozszerzeniem jej prowadzenia lub utworzenia nowej firmy także w Polsce. Potencjalnych przedsiębiorców odstraszają formalności do wykonania w języku obcym, szereg obowiązków proceduralnych czy obawa przed nieznanym prawem i obowiązkami fiskalnymi. Warto jednakże wiedzieć, iż obywatele krajów Unii Europejskiej mogą otwierać i prowadzić na terytorium Polski działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polscy.

Polska definicja działalności gospodarczej

Na początek, czym tak właściwie jest jednoosobowa działalność gospodarcza? Zgodnie z brzmieniem Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku rozumie się przez to

„zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.

Swoją własną, jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, założysz już w ciągu jednego dnia! Oczywiście jest pewien wycinek działalności gospodarczej, który według prawa polskiego, z uwagi na procedury bezpieczeństwa i przede wszystkim rodzaj wykonywanego biznesu wymaga dla jego prowadzenia uzyskania uprzednio stosownej licencji, koncesji lub wpisu do specjalnego rejestru działalności regulowanej. Dotyczy to np. działalności związanej ze sprzedażą alkoholu, ochroną osób i mienia, usługami detektywistycznymi  czy otworzeniem instytucji finansowej. W pozostałych przypadkach, jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, możesz bez obaw zostać przedsiębiorcą w Polsce.

Wniosek CEIDG-1

Zaczynamy od wypełnienia wniosku CEIDG -1, będącego wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Również wszelkie zmiany danych, które mogą wystąpić w przyszłości zgłaszamy używając tegoż  wniosku CEIDG-1, pamiętając że mamy 7 dni na ich zgłoszenia od dnia zaistnienia zmiany. We wniosku musimy m.in. podać nasz rodzaj działalności, który przyporządkowany jest specjalnym numerom PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Ważnym jest, aby przed rozpoczęciem otwierania działalności, zastanowić się nad wyborem formy opodatkowania podatkiem dochodowym, którą musimy wskazać we wniosku.

Biuro księgowe

Rozpocznij współpracę z wybranym biurem rachunkowym, który poprowadzi dokumentację finansową firmy i pomoże w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Istnieje opcja wybrania księgowości internetowej, profil działalności oraz preferowany model współpracy winien zdecydować o wyborze. Informacje na temat biura księgowego umieszczamy także we wniosku CEIDG.

ZUS

Kolejnym obowiązkiem świeżo upieczonego przedsiębiorcy jest obowiązek zgłoszenia jako Płatnika składek do ZUS-u. W tym celu składamy jeden z dwóch dokumentów, tj. ZUS ZZA, lub ZUS ZUA. Nowemu przedsiębiorcy zostanie przydzielony także numer identyfikacyjny NIP przez właściwy Urząd Skarbowy.

Zwolnienie z VAT

Istnieją rodzaje działalności gospodarczej, które zawarte są w PKD, które podlegają zwolnieniu z VAT. Ponad to, w niektórych przypadkach prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli firma nie zainkasuje obrotu rocznego powyżej 200 000zł rocznie, uzyskuje się zwolnienie z VAT. Jeżeli jednak zdecydujesz się na bycie płatnikiem VAT, należy udać się do właściwego sobie urzędu skarbowego i wypełnić formularz VAT- R.

Konto bankowe

Warto założyć także najbardziej dogodne dla siebie i prowadzonej firmy konto bankowe. Zabierz do banku swój dowód osobisty i dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Następnie w razie otworzenia konta firmowego, należy poinformować o tym fakcie ZUS oraz Urząd Skarbowy.

Referencje

Opinie naszych klientów

 • Profesjonalna i sprawna obsługa. Zależało nam na szybkim rozwiązaniu problemu, więc nie była to prosta sprawa. Doszło do pozytywnego wyniku sprawy. Na każdym etapie byliśmy informowani o aktualnej naszej pozycji.

  Jakub Szumliński
  CEO
 • Zleciliśmy założenie spółki w Niemczech. Wszystko zostało pomyślnie przeprowadzone. Mogę polecić zespół L-Advisers każdemu.

  Stefan Misiło
  Dyrektor finansowy
 • Współpracujemy razem od dłuższego czasu i zawsze jest miła i dobra atmosfera. L-Advisers jednak cechuje przede wszystkim profesjonalizm.

  Anna Mlecz
  Księgowa

Darmowa konsultacja

Pierwsza rozmowa telefoniczna z nami jest niewiążąca i bezpłatna. Po rozmowie doradzimy Państwu wstępnie odnośnie pierwszych kroków i przedstawimy naszą ofertę. Państwa zadowolenie i sukces firmy jest dla nas priorytetem.

Powiązane posty

Zostaw komentarz