Grupa

Story About Our Team

Grupa

Grupa L-Advisers to sieć zrzeszająca ściśle współpracujące ze sobą kancelarie prawne z Polski i z Niemiec. Głównym zakresem usług w Grupie L-Advisers jest prawo gospodarcze. Na co dzień doradzamy pomiotom gospodarczym w polsko-niemieckim obrocie prawnym. Ideą stojącą za stworzeniem tak kompleksowej sieci jest wymiana doświadczenia i kontaktów, które są niezbędne w szybkim i profesjonalnym rozwiązywaniu skomplikowanych spraw.

L-Advisers umożliwia doradztwo prawne, podatkowe oraz finansowe.