Kupno nieruchomości w Polsce

Kupno nieruchomości w Polsce: ogólne informacje

Szacuje się, że 20 procent wszystkich mieszkań dostępnych na polskim rynku sprzedawanych jest obcokrajowcom. Według szacunków ekspertów, polski rynek będzie się nadal rozwijał i większość obcokrajowców będzie stopniowo wybierać coraz droższe mieszkania. Nieruchomości w Polsce są nadal stosunkowo tanie. Eksperci oczekują dużych zakupów głównie od Niemców, Austriaków, Szwajcarów i Francuzów. Apartamenty nad morzem, kupowane głównie przez Niemców, Skandynawów i Brytyjczyków, są obecnie bardzo popularne. Wiąże się to zarówno z dochodowym biznesem, jak i korzystnym pobytem wypoczynkowym w Polsce. Sytuacja geopolityczna Polski jest również korzystna dla takich przedsiębiorstw: podróżowanie/przeprowadzka do Polski jest klasyfikowana jako „bardzo bezpieczna” przez większość ministerstw spraw zagranicznych krajów UE! Tylko w 2018 r. polscy notariusze dokonali łącznie 16 531 transakcji notarialnych zakupu gruntów przez cudzoziemców.

Zakup nieruchomości dla obcokrajowców i Niemców w Polsce

W związku z przystąpieniem Polski do UE 1 maja 2004 r. nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców musiało zostać uregulowane na nowo.
Obywatele spoza UE nadal muszą uzyskać odpowiednią zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zezwolenie to jest również wymagane do nabycia lub przejęcia przez cudzoziemca udziałów w spółkach mających siedzibę w Polsce. Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest w szczególności osoba fizyczna nieposiadająca polskiego obywatelstwa albo osoba prawna lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą za granicą. Ustawa przewiduje jednak szereg wyjątków od wymogu uzyskania zezwolenia. Wyjątek o największym znaczeniu praktycznym stanowi zwolnienie z obowiązku posiadania licencji przez cudzoziemców będących obywatelami państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, tj. przede wszystkim państw członkowskich UE, takich jak Niemcy. Tym samym, pod koniec 12-letniego okresu przejściowego, tj. od maja 2016 r., każdy obywatel UE lub przedsiębiorstwo z siedzibą w UE może teraz nabyć nieruchomość w Polsce na takich samych warunkach jak każdy obywatel Polski. To dotyczy działki gruntu oraz nieruchomości mieszkalnej.

Ograniczenia w nabywaniu gruntów rolnych

Powyższe wyjątki od obowiązku wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości nie mają zastosowania, jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość położona w strefie przygranicznej i grunty rolne o powierzchni większej niż 1 ha. W takim przypadku należy uzyskać wymagane prawem zezwolenie.

Osoby uprawnione na podstawie prawa spadkowego

Przepisy ustawy o nabywaniu gruntów przez cudzoziemców nie mają zastosowania do nabywania gruntów przez osoby uprawnione na podstawie prawa spadkowego, niezależnie od rodzaju nieruchomości, w związku z czym w tym przypadku nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia

Grupa L-Advisers dostrzega liczne argumenty przemawiające za inwestowaniem w nieruchomości w Polsce. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby ułatwić wszelkie formalności.

Referencje

Opinie naszych klientów

 • Profesjonalna i sprawna obsługa. Zależało nam na szybkim rozwiązaniu problemu, więc nie była to prosta sprawa. Doszło do pozytywnego wyniku sprawy. Na każdym etapie byliśmy informowani o aktualnej naszej pozycji.

  Jakub Szumliński
  CEO
 • Zleciliśmy założenie spółki w Niemczech. Wszystko zostało pomyślnie przeprowadzone. Mogę polecić zespół L-Advisers każdemu.

  Stefan Misiło
  Dyrektor finansowy
 • Współpracujemy razem od dłuższego czasu i zawsze jest miła i dobra atmosfera. L-Advisers jednak cechuje przede wszystkim profesjonalizm.

  Anna Mlecz
  Księgowa

Darmowa konsultacja

Pierwsza rozmowa telefoniczna z nami jest niewiążąca i bezpłatna. Po rozmowie doradzimy Państwu wstępnie odnośnie pierwszych kroków i przedstawimy naszą ofertę. Państwa zadowolenie i sukces firmy jest dla nas priorytetem.

Powiązane posty

Zostaw komentarz