Prawo budowlane w Niemczech

Niemieckie prawo budowlane obejmuje z zasady wszystkie przepisy prawa prywatnego i publicznego regulujące kwestie zagospodarowania i użytkowania działek budowlanych. W związku z tym wprowadza się rozróżnienie między prawem budowlanym prywatnym a publicznym.

Niemieckie prywatne prawo budowlane

Prywatne prawo budowlane w Niemczech obejmuje przede wszystkim cywilnoprawne aspekty projektów budowlanych, a w szczególności stosunki cywilnoprawne stron zaangażowanych w budowę. Stronami zaangażowanymi w budowę są w szczególności inicjatorzy projektu budowlanego, tj. zlecający , oraz osoby oraz podmioty, które dane zlecenie przeprowadzają. Do tych ostatnich należą architekci, wykonawcy budowlani, inżynierowie, rzemieślnicy i inni.

Niemieckie prywatne prawo budowlane nie jest uregulowane tylko w jednym kodeksie. W pierwszej kolejności będą miały więc zastosowanie przepisy niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

Punktem wyjścia jest zazwyczaj tzw. umowa budowlana pomiędzy zlecającym a stronami zaangażowanymi w budowę, np. wyżej wymienieni architektem, inżynierem, wykonawcą. Ponieważ zazwczaj mamy w takich przypadkach do czynienia z budową obiektu budowlanego, to umowy w tym zakresie będą podpadać prawu regulującego umowy o dzieło, które jest częścią niemieckiego kodeksu cywilnego BGB.

Należy zauważyć, że rozporządzenie HOAI (niemieckie Rozporządzenie dot. wynagrodzeń architektów i inżynierów z 1977 r.; ostatnio zmienione w 2013 r. przez BGBl. I S. 2276) ma zastosowanie do wynagrodzenia architekta i nie może zostać zniesiony na mocy umowy.

W przypadku każdego projektu budowlanego należy również przestrzegać norm prawa prywatnego chroniących sąsiadów. Można je znaleźć z jednej strony w BGB, np. w § 1004 BGB, §§ 930 ff BGB lub §§ 903 ff BGB, a także w specyficznych dla danego kraju związkowego przepisach (np. BayBO).

Duże znaczenie również mają przepisy VOB (znormalizowane warunki zlecania i wykonywania robót budowlanych). Przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych na usługi budowlane mają zasadniczo zastosowanie wyłącznie do prawa budowlanego. VOB jest zbiorem zasad opracowanych przez uczestników branży budowlanej – przez zleceniodawców i wykonawców z branży budowlanej – ale nie jest to ustawa ani rozporządzenie prawne. Części B i C VOB często stają się jednak obowiązującą regulacją w stosunku do obu stron przez stosowną klauzulę umowną, którą otwiera zastosowanie regulacji VOB.

Sektor publiczny jest zobowiązany do zlecania usług budowlanych zgodnie z przepisami VOB/A, a przy tym jednocześnie do uwzględniania regulacji VOB w swych umowach o roboty budowlane.

Niemieckie publiczne prawo budowlane

Do prawa budowlanego zalicza się równiez publiczne prawo budowlane, które reguluje kwestie zagospodarowania danych nieruchomości gruntowych: projektowania, budowy, utrzymania i ew. rozbiórki obiektów budowlanych. Prawo budowlane publiczne w Niemczech jest regulowane przez rząd federalny oraz przez same kraje związkowe. Prawo budowlane jest egzekwowane przez organy nadzoru budowlanego, np. poprzez wydawanie pozwoleń na budowę i interwencję w przypadku naruszenia prawa budowlanego.

Nasza Grupa L-Advisers pomoże Państwu w skomplikowanym niemieckim prawie budowlanym. Doradzimy i przeprowadzimy kompleksowe prawne procesy z zakresu prawa budowlanego. Również zaoferujemy dla Państwa odpowiednią nieruchomość pod inwestycję bądź pomożemy w poszukiwaniu finansowania.

Referencje

Opinie naszych klientów

 • Profesjonalna i sprawna obsługa. Zależało nam na szybkim rozwiązaniu problemu, więc nie była to prosta sprawa. Doszło do pozytywnego wyniku sprawy. Na każdym etapie byliśmy informowani o aktualnej naszej pozycji.

  Jakub Szumliński
  CEO
 • Zleciliśmy założenie spółki w Niemczech. Wszystko zostało pomyślnie przeprowadzone. Mogę polecić zespół L-Advisers każdemu.

  Stefan Misiło
  Dyrektor finansowy
 • Współpracujemy razem od dłuższego czasu i zawsze jest miła i dobra atmosfera. L-Advisers jednak cechuje przede wszystkim profesjonalizm.

  Anna Mlecz
  Księgowa

Darmowa konsultacja

Pierwsza rozmowa telefoniczna z nami jest niewiążąca i bezpłatna. Po rozmowie doradzimy Państwu wstępnie odnośnie pierwszych kroków i przedstawimy naszą ofertę. Państwa zadowolenie i sukces firmy jest dla nas priorytetem.

Powiązane posty

Zostaw komentarz