Wypadek w Niemczech

Pomożemy w kwestiach prawa cywilnego/odszkodowawczego oraz karnego w przypadku jeżeli zostałeś uczestnikiem kolizji drogowej w Niemczech. Doradzimy kompletetnie z dwóch perspektyw: jeżeli Klient spowodował dany wypadek drogowy oraz jeżeli Klient był ofarią kolizji w Niemczech. Ważna jest tutaj znajomość prawa cywilnego (głównie odszkodowawczego) oraz prawa karnego jeżeli wypadek został spowodowany m.in. pod wpływem alkoholu lub doszło do ucieczki z miejsca wypadku.

Jeżeli byłeś ofarią wypadku drogowego w Niemczech

Wypadek drogowy w Niemczech (i nie tylko) często wiąże się z odszkodowaniem za ból i cierpienie oraz z innymi roszczeniami o odszkodowanie w stosunku do sprawcy wypadku oraz do danej instytucji ubezpieczeniowej.

Zajmiemy się całym rozpatrywaniem roszczeń oraz będziemy dochodzić roszczeń, które mają podstawę prawną, takich jak odszkodowanie za ból i cierpienie, zadośćuczynienie za ból i cierpienie odszkodowanie za koszty leczenia, odszkodowanie z tytułu koniecznej opieki, rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, odszkodowanie za utracone zarobki, rentę z tytułu utraty zarobków oraz inne odszkodowanie za straty materialne. Doradzimy kompetentnie również w kwestii wysokości dochodzonych roszczeń. Do tego dochodzą też spory dotyczące kwestii winy lub/oraz zakresu własnej odpowiedzialności. W tych przypadkach konieczne będzie również między innymi złożenie wniosku o wgląd do akt do odpowiedniej komórki policji bądź prokuratury.

Jeśli nie byłeś winny wypadku, to obsługa prawna z reguły nic nie będzie Cię kosztowała. W takim przypadku kancelaria będzie się domagała wynagrodzenia adwokackiego bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego spracy wypadku.

Jeżeli spowodowałeś wypadek drogowy w Niemczech

Mamy doświadczenie w bronieniu przed nieuzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi drugiej strony. Sprawdzimy stopień winy oraz podstawę i wysokość ew. odszkodowania, o które może się ubiegać strona przeciwna. Uregulujemy kwestie z firmą ubezpieczeniową.

Poza konsekwencjami cywilnoprawnymi, wypadek drogowy może mieć również konsekwencje karne, np. jeśli jakaś osoba została ranna, jeśli pojazd był prowadzony pod wpływem alkoholu lub doszło do ucieczki z miejsca wypadku. W takich przypadkach mogą grozić drastyczne konsekwencje karne. Doradzimy oraz będziemy reprezentowań Państwo kompetentnie przed policją, prokuraturą oraz sądem. Będziemy Państwa obrońcą w procesie karnym.

Ponieważ prawo karne w zakresie ruchu drogowego przewiduje nie tylko kary grzywny i pozbawienia wolności, ale także zakaz prowadzenia pojazdów lub odebranie prawa jazdy będziemy Państwo reprezentować przed sądem w celu wyeliminowania podjęcia takich kroków represyjno-sankcyjnych. To samo się tyczy badań medyczno-psychologicznych.

Jeżeli szukacie Państwo polskiego adwokata w Berlinie to służymy pomocą. Proszę o kontakt z kancelarią prawną z terenu Poczdamu / Berlina.

Powiązane posty

Zostaw komentarz