Doradztwo prawne dla osób fizycznych

Caption Placed Here

Doradztwo prawne dla osób fizycznych

Prawo pracy

Kancelaria świadczy obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców w zakresie indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy oraz doradza na rzecz pracowników będącymi osobami fizycznymi.
W ramach pomocy prawnej świadczonej na rzecz pracowników, między innymi:

– pomagamy w dochodzeniu roszczeń o zaległe, niewypłacone wynagrodzenia
– pomagamy w kwestiach związanych z naruszeniem zasad równego traktowania w zatrudnieniu i mobbingu
– pomagamy w dochodzeniu odszkodowań z tytułu niezasadnego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umów o pracę
– dochodzimy roszczeń z tytułu przestrzegania zapisów umownych o zakazie konkurencji
– reprezentujemy w sporach sądowych oraz postępowaniach mediacyjnych

Prawo cywilne i gospodarcze

Prawo cywilne i prawo umów stanowią centralny punkt naszej działalności jako prawników. Państwa korzyść polega na tym, że bez względu na klasyfikację Państwa sytuacji prawnej i niezależnie od rodzaju umowy – czy to umowy kupna, umowy o pracę i usługi, umowy najmu, umowy kredytowej, umowy spółki, umowy spadkowej, umowy o świadczenie usług, umowy agencyjnej, umowy o pracę, umowy sportowej, umowy ubezpieczeniowej lub umowy o budowę – zawsze jest do Państwa dyspozycji kompetentna osoba kontaktowa z Grupy L-Advisers. Oprócz kwestii związanych z interpretacją umowy i sądowym egzekwowaniem roszczeń wynikających z umowy, zajmujemy się również intensywnie roszczeniami wynikającymi z umowy, takimi jak świadczenie uzupełniające, obniżenie ceny, odszkodowanie i zwrot daremnych wydatków.

– pomoc związana z dochodzeniem roszczeń i obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami
– konstruowanie umów
– sporządzanie i opiniowanie umów oraz opinii prawnych
– bieżące doradztwo prawne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
– udzielanie pomocy prawnej podczas negocjacji handlowych
– zezwolenia i koncesje
– zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej

Prawo sportowe

Jednym z głównych obszarów działalności i specjalizacją Kancelarii jest tematyka związana z prawem sportowym. W oparciu o nasze doświadczenie zdobywane na tym polu działalności świadczymy pomoc prawną na rzecz polskich jak i zagranicznych klientów.
Nasz zapał i zaangażowanie do działania w świecie sportu wykorzystujemy doradzając sportowcom, zawodnikom, klubom sportowym, związkom sportowym, trenerom, menagerom sportowym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom związanym ze sportem.
Reprezentujemy także naszych klientów w postępowaniach przed sportowymi sądami polubownymi, sądami arbitrażowymi, międzynarodowymi federacjami sportowymi jak i przed wszelkimi organami związków sportowych zarówno w Polsce jak i zza granicą. Prowadzimy mediacje sportowe.
Doradzamy prawnie w zakresie tworzenia strategii marketingowej w sporcie, sporządzamy umowy sponsorskie.
Specjalizujemy się także w pomocy prawnej związanej z działalnością E- sportową.

– Prawo pracy w sporcie
– Prawo umów sportowych
– Prawo mediów sportowych
– Prawo stowarzyszeń sportowych i federacji
– Jurysdykcja sportowa

Sporządzanie oraz opiniowanie umów

Kancelarie z Grupy L-Advisers zajmują się sporządzaniem, analizą oraz opiniowaniem umów na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Naszym klientom pomagamy w dochodzeniu wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z zawartych przez nich umów.
Pomagamy jak najkorzystniej rozwiązać wiążące Strony umowy oraz jak najszerzej zabezpieczamy interesy umowne naszych klientów.
Sporządzamy między innymi umowy cywilnoprawne, umowy nienazwane, umowy z zakresu prawa pracy, prawa spółek handlowych czy umowy z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego.

Prawo karne

Nasza kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną w zakresie wszystkich zagadnień związanych z prawem karnym. Bronimy i doradzamy naszym klientom na wszystkich etapach postępowania karnego.
Podejmujemy działania w charakterze obrońcy jak i reprezentujemy pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych.

– Szybki wstępny termin konsultacji
– Reprezentacja prawna w postępowaniu karnym
– Reprezentacja w drodze działania uzupełniającego
– pomoc dla świadków
– pomoc prawna ofiarom przestępstw
– adwokat wspólnego powoda
– Reprezentacja cywilna
– dochodzenie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie za ból i cierpienie
– procesy adhezyjne
– Zgłaszanie zarzutów karnych lub wniosków o ukaranie
– Doradztwo w zakresie roszczeń na podstawie ustawy o odszkodowaniach dla ofiar

Odszkodowania

Nie tylko w przypadku wypadków drogowych w ruchu drogowym (patrz również: Prawo o ruchu drogowym) mogą Państwo ponieść szkody. Prawo odszkodowawcze i naprawcze ma wpływ na wiele innych dziedzin życia codziennego.
Pomogę Państwu w jak najlepszym egzekwowaniu Państwa roszczeń z tytułu odpowiedzialności, np. w następujących obszarach:

– Przestępstwa i czyny niedozwolony: przykład: uszkodzenie ciała, zniewaga, nieprawdziwe zarzuty
– Naruszenie praw autorskich, ostrzeżenia
– udostępnianie plików muzycznych i filmowych
– nieautoryzowana reklama
– naruszenie mienia przez zwierzęta
– Naruszenie obowiązku pilnowania porządku w odniesieniu do dróg, ścieżek i domów, np. obowiązku posypywania żwirem
– prawo sąsiedzkie

Prawo rodzinne

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę w zakresie wszelkich zagadnień związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym. Wiemy, iż powyższa materia wymaga od prawnika nie tylko profesjonalnego ale przede wszystkim subtelnego podejścia wobec uczestników postępowania.
Będąc obdarzeni zaufaniem naszych klientów, zapewniamy najwyższej jakości profesjonalizm oraz wymaganą wrażliwość. Oferując obsługę w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego doradzamy naszym klientom między innymi w sprawach:

– rozwodowych i separacyjnych
– związanych z dochodzeniem podwyższenia lub obniżenia alimentów
– o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa/ macierzyństwa
– związanych z przeprowadzeniem postępowania o podział majątku wspólnego
– pomoc w dochodzeniu kontaktów z dziećmi, ustaleniu i ograniczeniu władzy rodzicielskiej

Prawo autorskie i własność przemysłowa

Autorzy nie muszą akceptować nieuprawnionego korzystania z ich dzieł. W przypadku naruszenia praw autorskich, autor może być uprawniony w szczególności do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i nakazowych. Pomożemy Ci profesjonalnie i świadomie pod względem kosztów, zarówno w pozasądowym i sądowym egzekwowaniu Twoich roszczeń, jak i w obronie przed ostrzeżeniem dotyczącym praw autorskich. Starannie i kompetentnie wspieramy Państwa w opracowywaniu i negocjowaniu umów związanych z prawami autorskimi.

– Egzekwowanie i obrona roszczeń z tytułu praw autorskich
– Doradztwo w zakresie naruszeń praw autorskich
– Obrona przed ostrzeżeniami
– listy o zawieszeniu czynności niedozwolonej
– sporządzanie projektów umów
– Filesharing

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

Kancelarie zrzeszone w Grupie L-Advisers świadczą usługi prawne w zakresie ochrony dóbr osobistych i wizerunku. Świadczymy usługi związane z ratowaniem renomy, dobrego mienia w internecie. Kancelarie świadczą również pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa mediów i reklamy.

– Naruszenie dóbr osobistych
– Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
– Zniesławienie
– Powództwo o odszkodowanie z uwagi na straty niematerialne
– Pisma o zaprzestanie bezprawnych działań
– Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
– Analiza materiałów prasowych

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Grupa oferuje kompleksową obsługę prawną na każdym etapie sprawy. Przed każdą rozprawą sądową należy ocenić ryzyko procesowe wielowymiarowo i indywidualnie oraz wypracować odpowiednią strategię działań. W tej fazie niezmiernie ważne jest rozważenie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, takich jak arbitraż. W ramach arbitrażu również uwzględniamy wszelkie czynniki ryzyka, takie jak czas i koszty dochodzenia należności, ryzyko reputacyjne oraz dogłębnie ustalamy szanse wygrania procesu. Naszych Klien¬tów reprezentujemy w sprawach spornych w Polsce i w Niemczech, jak i w postępowaniach szczególnych – np. w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego, postępowaniach przed Urzędem Patentowym lub przed innymi polskimi oraz niemieckimi urzędami.

Prawo IT

W zakresie prawa IT doradzamy przy sporządzaniu umów IT, takich jak umowy hostingowe, umowy na opracowanie oprogramowania, umowy na utrzymanie oprogramowania, sporządzanie specyfikacji, a także zawieranie umów licencyjnych.
Doradzamy i reprezentujemy Państwa w przypadku ostrzeżeń skierowanych przeciwko Państwu, jak również w egzekwowaniu Państwa własnych roszczeń wobec osób trzecich.

– sporządzanie projektów umów
– spory o domeny internetowe
– Odpowiedzialność w Internecie
– Prawo marketingu internetowego
– Obrona przed ostrzeżeniami

Upadłość konsumencka

Sieć L-Advisers posiada w swych szeregach również prawników specjalizujących się w upadłości konsumenckiej. Już na samym początku współpracy kompleksowo przeanalizujemy Państwa problemy prawne oraz finansowe. To od tej analizy zależne będą dalsze kroki. Wskażemy wszelkie możliwe rozwiązania – przede wszystkim, czy jest możliwość umorzenia długów lub ich restrukturyzacja.
Jeżeli zdecydujesz się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, przejdziemy przez ten proces razem. Będziemy fachowo doradzać na każdym etapie procedury.

Skontaktuj się z nami!

Pierwsza rozmowa telefoniczna z nami jest niewiążąca i bezpłatna. Po rozmowie doradzimy Państwu wstępnie odnośnie pierwszych kroków i przedstawimy naszą ofertę. Państwa zadowolenie i sukces firmy jest dla nas priorytetem.

Zadzwoń: PL +48 507090928 | DE +49 1792 155 886